Koulutustarjonta

Luotsiaseman koulutustarjonta

Kello  Ohjelma  Ohjelma 
9.15-10.45  Samoajaohjelma ja ROK -koulutus  Kohtaaminen Ruandassa –lauluin ja sanoin Eija Ahvo 
11.00-12.30  Luotsaus – mitä, missä, milloin?  Partio –turvallinen tila kohdata? 
LOUNAS 12.30-13.15 
13.15-14.15  NVC –Väkivallaton ja rauhanomainen kommunikointi  Johtaminen partiossa
14.30-16.00  Partio –turvallinen tila kohdata?  Millainen maailma meitä odottaa? 
16.15-17.45  Luotsaus – mitä, missä, milloin?  Samoajaohjelma ja ROK-koulutus 

Luotsiasemalla non-stop –periaatteella seuraavia koulutuksia:

  • Uusittu Tarpojaohjelma
  • Johtamismalli, Pestiavain ja Kehittyminen pestissä –työkalun käyttö
  • #kovaaosaamista –Partio-osaaminen näkyväksi
  • Pinkkipartio ry:n
  • Mestarien matkassa -kalastusneuvontaa

Koulutuksien kuvaukset

Samoajaohjelma ja ROK -koulutus 
 
Päivitetty samoajaohjelma julkaistiin muutama vuosi sitten. Mikä muuttui, mikä pysyi? Millainen on evästauko? Mitä tapahtui varustepaketeille? Miten paussit liittyvät samoajiin? Entä miten tapahtuu luotsaus ja kuka samoajavartiota oikein johtaa? Samalla ROK uudistui, mutta mikä muuttui?  

Näihin kysymyksiin pääset uppoutumaan Samoajaohjelma ja ROK –koulutus –pajassa. Samalla pääset jakamaan kokemuksia myös päivittyneestä ohjelmasta. Päivitä osaamistasi sekä tule kehittämään vinkkejä siihen, miten saadaan ohjelmasta sekä ROK –koulutuksesta mahdollisimman iso ilo ja hyöty irti. 

Kohtaaminen Ruandassa –lauluin ja sanoin Eija Ahvo

UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläs Eija Ahvo kertoo Unicef työstä Ruandassa. Eija kertoo esityksessään kuvin, sanoin ja lauluin matkasta ja kokemuksista. Eijan esitys on myös avaus Minä maailmassa –polulle. (Huom! paikkana Steissi, Mariankatu 12, Salo)

Luotsaus – mitä, missä, milloin

Luotsaus-workshopissa keskitymme luotsin tehtävien ja roolin kirkastamiseen. Mitä Luotsin tehtäviin kuuluu? Milloin Luotsia tarvitaan? Missä Luotsin täytyy näkyä? Katsastamme Luotsin pestikortin luonnosta ja pohdimme, millaista osaamista Luotsilla on hyvä olla ja millaista osaamista Luotsin pesti tarjoaa. Työpajassa myös selviää, miksi myrskylyhty on Luotsille tärkeä kapistus!

Partio –turvallinen tila kohdata?

Voivatko kaikki ilmaista Partiossa itseään sellaisena kuin ovat ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta? Miksi ja kenelle turvallisen tilan luominen on tärkeää ja miten se tehdään? Mitä turvallisen tilan ylläpitäminen edellyttää johtajalta ja osallistujilta? Työpajassa käsitellään turvallisen tilan rakentamista käytännön harjoituksista ja esimerkeistä käsin. Mukan SETAn kouluttaja Hetan Hölttä sekä Pinkkipartio ry

NVC -Väkivallaton ja rauhanomainen kommunikointi 

Mitä on väkivallaton ja rauhanomainen kommunikointi? Millaista vuorovaikutusta meidän täytyy hyödyntää luotsatessamme nuoria? NVC -väkivallaton viestintämenetelmä antaa lisää tilaa, vähentää vääriä tulkintoja ja tuo tilaa tarpeiden etsimiselle. Pääsemme uppoamaan aihepiiriin kokeneen vuorovaikutustaitokouluttajan, Value Based Leadership-kurssin fasilitaattorinakin toimineen Anne Roineen avustamana. Annen avulla pääsemme kehittämään omia vuorovaikutustaitojamme ja luotsattavien nuorten tarpeiden ymmärtämistä, sekä selkeyttämään oman viestimme antamista kriittisissäkin tilanteessa. 

Johtaminen partiossa

On useita syitä, miksi johtaminen on niin tärkeä osa partiota. Ilman johtajuutta emme voi luoda parempaa maailmaa. Johtaminen partiossa on nimensä mukaisesti malli, jolla voi helposti kuvata, miten johtajuus toteutuu partiossa. Työpajassa pureudumme partiossa opittuun johtamiseen syvemmin. Analysoimme omaa johtajuuttamme mallin kautta ja mietin, mitä osa-alueita pitäisi kehittää. Pohdimme myös, miten voimme hyödyntää johtajuusmallia pestissämme – sekä pestaajana että pestattuna. 

Millainen maailma meitä odottaa?

Työpajassa haastamme itsemme näkemään tulevaisuuteen ja siihen maailmaan, jonne luotsattavat nuoret ovat matkalla. Käytämme apunamme Sitran Megatrendit -kortteja ja niiden avulla selvitämme, miten luotseina voimme antaa parhaat eväät ennakkoluulottomalle taipaleelle kohti tulevaa

Luotsiaseman Tule ja tee -pisteet

Kuvaus työnalla…

Pinkkipartion tule ja tee –piste

Mitä tarkoittaa lyhenne lhbtiq? Miksi on tärkeää muistaa, että homo on hyvä sana? Entä miten ihmeessä voi oppia muistamaan kaikki sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät termit? Ja miksi se edes on tärkeää partiossa? Näihin ja moniin muihin sateenkaariteemaisiin kysymyksiin saat vastauksia Pinkkipartion tule ja tee -pisteeltä. Pisteellä pääset perehtymään lhbtiq-sanastoon ja keskustelemaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta käsittelemisestä osana samoajaohjelmaa.  

Pinkkipartio ry on tammikuussa perustettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita partiossa ajava yhdistys, jonka tavoitteena on että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään pelkäämättä syrjityksi tulemista.

#kovaaosaamista –Partio-osaaminen näkyväksi

Partiossa toiminen tuottaa kovaa osaamista, jota arvostavat myös työnantajat ja oppilaitokset. Miten ja millä osaamista voi tuoda esiin. Tule tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja miten luotsina voit tukea nuorten osaamisen sanoittamista.

Päivitetty tarpojaohjelma

Tsekkaa, miltä näyttää päivittynyt tarpojaohjelma. Vanhat tarpot pysyivät, mutta kaksi uutta lisätarppoa tuo helpotusta tarpojavuosien loppupäähän. Päivittynyt rakenne mahdollistaa monipuolisen toiminnan vähemmällä tohinalla. 

Mestarien matkassa –Luotsiaseman kädentaitopiste

Luotsiaseman kädentaitopisteellä luotsina pääset Mestarien matkaan. Kalastusmestarit avaavat salaisen arkkunsa ja antavat vinkkejä ympärivuotiseen kalastukseen. Opit sitomaan esimerkiksi perhoja.